گروه صنعتی نامی نسخه اودوو 13.0-20201005

اطلاعات درباره گروه صنعتی نامی نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه های نصب شده

Web Persian Calendar
Web Persian Calendar
Customize odoo OEM (Boost, My Odoo)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo.
تارنما
سایت ساز نسخه Enterprise
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
SMS Customize
Iranian SMS Gateway for odoo
Web Window Title
The custom web window title
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار